ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีสถานทีท่องเที่ยวมากมายและมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับ นอกจากจะมีทะเลแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีทั้งท่องเที่ยวในเชิงพักผ่อน หรือจะเข้าวัดเก่าแก่ที่มีมาอย่างยาวนาน และก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆ อีกมากมาย เมื่อใครได้มาสัมผัสที่จังหวัดระยอง แล้วนั้นก็จะพบกับความสวยงามที่ไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน นอกจากนี้ที่จังหวัดระยอง นั้นก็ยังมีสวนผลไม้ที่เลื่องชื่ออีกด้วย เลยทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้มานั้นต่างก็ประทับใจกันนั่นเอง จังหวัดระยอง นั้นก็มีวัดพระอารามหลวงด้วยนะครับ ซึ่งที่วัดป่าประดู่นั้นก็เป็นวัดที่มีพุทธสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ มีหลังคาที่ซ้อนสองชั้นประดับช่อฟ้าใบระกา ทำให้สวยงามเป็นอย่างมากนั่นเอง โดยที่วัดป่าประดู่นั้นก็มีพระพุทธไสยสน์ประทับนอนตะแคงซ้ายโดยมีความยาวประมาณ 12 เมตรและสูง 36 เมตรด้วยกัน ซึ่งเป็นสถานที่คนจังหวัดระยองนั้นเคารพกันนั่นเอง อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง โดยเป็นความตั้งใจของกลุ่มผู้อนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าของระยอง โดยที่นี้นั้นก็จะเป็นแหล่งรวบรวมของเก่าของดีเมืองระยองเอาไว้ และจะมีภาพถ่ายที่หาดูได้ยาก…