แม่สะเรียง

อำเภอแม่สะเรียงเป็นอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อาจยังไม่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวเท่าไหร่นัก  เราอาจจะรู้จักและคุ้นเคยกับคำว่าแม่สะเรียงแบบผ่านๆ จากที่เคยเดินทางไปเที่ยวอำเภอขุนยวมซึ่งมีทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคออันมีชื่อเสียง เราอาจจะเคยเห็นป้ายบอกทางอำเภอแม่สะเรียงแว่บๆ จากการที่เราเดินไปอำเภอฮอดเพื่อไปเที่ยวสวนสนบ่อแก้วและออบหลวง  แล้วเราเคยอยากรู้จักแม่สะเรียง ดินแดนแห่งธรรมชาติและพระธาตุสี่จอมอันเก่าแก่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะพื้นเมือง แตกต่างไปจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือ รีสอร์ทซึ่งส่วนใหญ่จะมีเยอะในตัวเมืองโซนติดแม่น้ำยวม ซึ่งตั้งอยู่ในโซนถนนสายหลักตรงซอยวัดพระธาตุจอมแจ้ง ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงมาถึงแม่สะเรียงเวลาเที่ยงแดดจ้าอากาศยังร้อนมาก พักผ่อนนอนเล่นในรีสอร์ทกันซักพักเตรียมความพร้อมในช่วงบ่ายแก่ๆ เพลนท่องเที่ยวแม่สะเรียงคือ เราจะไปไห้วพระธาตุสี่จอมพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมทอง พระธาตุจอมมอญ และพระธาตุจอมกิตติ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวอำเภอแม่สะเรียง โดยแต่ละวัดจะตั้งอยู่บนภูเขาทั้งสี่ทิศ  อยู่ในคำขวัญของการท่องเที่ยว แม่สะเรียงนั่นก็คือ  เทียนเหงพร่างตา ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุสี่จอม กล้วยไม้หอมเอื้องแซะ…