ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

    จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ใหญ่โดยมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในภาคอีสาน นอกจากจะมีทำเลและที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานแล้วนั้น ก็ยังเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีต่างๆ อีกด้วย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองอย่างครบครัน มีที่พักที่หลากหลาย มีทรัพยากรธรรมชาติ เสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ จึงทำให้จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันนั้นเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในประเทศไทย นั่นเอง การเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นั้น ก็สามารถที่จะเลือกเดินทางได้หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ รถทัวร์ บขส. หรือเครื่องบิน ก็สามารถที่จะเลือกเดินทางมาได้ทั้งนั้น จังหวัดขอนแก่น ก็มีสภาพอากาศแบ่งออกเป็นสามฤดูด้วยกัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของหน้าร้อน ส่วนหน้าฝนนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงตุลาคม และที่เหลือเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็จะเข้าสู่หน้าหนาวนั่นเอง การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะนิยมขับรถกันเอง เพราะถนนหนทางนั้นก็มีความสะดวกเป็นอย่างมากแถมยังขับไม่ยากอีกด้วย…