ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

  จังหวัดพัทลุง เมืองลุง หรือ เมืองอกทะลุ คืออีกหนึ่งจังหวัดของทางภาคใต้ โดยเป็นจังหวัดที่มีฐานุเป็นเมืองต้นกำเนินในเรื่องศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อ เป็นอย่างมาก นั่นก็คือ มโนห์ราและหนังตะลุงโดยตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของทางภาคใต้มาเนิ่นนานมากนอกจากศิลปวัฒนธรรมชัดเจนของชาวใต้ที่ได้ปรากฎในจังหวัดพัทลุงแล้วนั้น ก็ยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญมากของประเทศ นั่นก็คือทะเลน้อย ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและทะเลสาบน้ำจืด อันเป็นแหล่งอาศัยของนกและสิ่งต่างๆ อีกด้วย ที่จังหวัดพัทลุง นั้นก็ยังมีสะพานแห่งความสุข ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยสะพานแห่งความสุขนั้นก็เป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยสะพานแห่งนี้นั้นก็อยู่ที่อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง  โดยสะพานแห่งนี้นั้นก็มีเรื่องในตำนานว่า เป็นสถานที่ถูกขนาบข้างไปด้วยทะเลสาบและเชื่อมต่อกันของสองจังหวัด…